Voksne med ansvar for børn


Jeg afvikler ofte førstehjælpskurser i børnehaver, skoler, sportsforeninger og andre steder, hvor voksne har professionelt ansvar for børn.

Det absolut vigtigste kursus er “Førstehjælp ved hjertestop, målrettet til børn”, som varer 4 timer + pauser.

På dette kursus lærer deltagerne at yde førstehjælp til et barn med hjertestop – med eller uden en hjertestarter til rådighed.

Flere og flere institutioner vælger, at samtlige ansatte skal have dette kursus og vedligeholde det hvert andet år, sådan som Dansk førstehjælpsråd anbefaler.

Et andet populært kursus er “Førstehjælp for voksne, med ansvar for børn”, som varer 7 timer plus pauser. Kurset består af de samme 4 timer som ovenfor, efterfulgt af praktiske øvelser med mere almindeligt forekommende ulykker med børn, samt forebyggelse a ulykker.

Se brochure her: Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Ring gerne for en snak om mulighederne – mobil, 40 47 84 27.

kursus i brug af hjertestarter i Nordjylland   AED og UHM dukke til førstehjælpsundervisning hos Nordjysk førstehjælp

 

 

 

Drejer det sig om en mindre institution, så er her et par forslag til, hvordan du samler et helt hold alligevel:

En børnehave arrangerer eksempelvis et 4 timers kursus i Førstehjælp ved hjertestop, målrettet til børn.

  1. De samler 12-16 deltagere, bestående af ansatte i børnehaven og forældre/bedsteforældre (som måske endvidere har ansvar for børn i eksempelvis foreninger).
  2. De samler 12-16 deltagere, bestående af ansatte fra egen børnehave og ansatte fra en nærliggende børnehave/skole.

Kurset afvikles en aften fra klokken 18.30 – 22.30 i børnehavens/skolens lokaler.

På kurset fokuseres udelukkende på genoplivning af børn, med og uden hjertestarter, og der anvendes kun baby- og børnedukker til træningen.

Der udstedes et kompetencegivende bevis, som er godkendt af Dansk førstehjælpsråd.

Pris per deltager: 395,- kr. inklusiv moms.

Førstehjælp til børn