Sikkerhed – bål og børn


Kurset henvender sig til voksne, der laver bål sammen med børn.

Tænder du bål sammen med børn i vuggestuen, børnehaven, skolen eller fritidsinstitutionen, så giver dette kursus den rette baggrund for, at gøre det på en sikker måde.

Deltagerne kommer gennem emnerne:

  • Tænd bål sikkert
  • Slukning af ild ved hjælp af et brandtæppe og andre forhåndenværende midler
  • Førstehjælp ved forbrænding, herunder forskellige måder at køle på
  • Vurdering af skadens omfang

I løbet af kurset kommer hver enkelt deltager til at prøve:

  • Tænde et bål med SIKRE optændingsmidler
  • Små brandslukningsøvelser med forhånden værende midler, for at blive mere fortrolig med ild
  • Slukke ild i en dukke ved hjælp af et brandtæppe
  • Deltage i en lille øvelse, hvor der skal samarbejdes for at handle mest optimalt ved alvorlig forbrænding af et barn

Deltagerne får desuden demonstreret hvad der sker, når man hælder forskellige brændbare væsker på et bål.

Kurset afholdes på institutionen og al undervisning foregår udendørs. Det eneste, der behøves, er at der forefindes en bålplads eller et lignende sted, hvor der må laves bål. Der skal være et stykke jord/sand, hvor der må laves små bål. Jeg medbringer alle materialer, inklusiv brænde.

Kurset Sikkerhed – bål og børn er et særligt kursus, sammensat af Nordjysk førstehjælp. Der undervises efter de principper, som Dansk Førstehjælpsråd normalt anbefaler, men der udstedes bevis fra Nordjysk førstehjælp.

Kurset kan sagtens afvikles i forlængelse af eksempelvis Førstehjælp ved hjertestop på 4 timer. I så fald udstedes der et særskilt, kompetencegivende førstehjælpsbevis for Førstehjælp ved hjertestop på 4 timer, sammen med et andet bevis fra Nordjysk førstehjælp for Sikkerhed – bål og børn på 2 timer.

Varighed: 2 timer

Maks. 12 deltagere

Pris: 345 kr. per deltager (inklusiv moms)

Bestil kursus, ring 40 47 84 27

Hvis kurset afvikles alene, tillægges kørselsgodtgørelse på 3,70 kr./km. regnet fra Fjerritslev til kursus adressen tur/retur. Afvikles kurset i direkte forlængelse af et andet kursus, er kørsel gratis i Nordjylland.