Medborgerførstehjælp


Kurset består overordnet af emnerne:

  • Førstehjælp ved hjertestop
  • Førstehjælp ved ulykker
  • Førstehjælp ved akutopståede sygdomme
  • Førstehjælp til akutte skader

Med dette kursus kan du handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Du kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer og tilkalde hjælp via 112. Du kan lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

I tilfælde af hjertestop kan du give Hjerte-Lunge-Redning – både med og uden en hjertestarter, og du får kendskab til muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 112.

Denne uddannelse svarer til tidligere ”uddannelsesniveau minimum”.

Kurset indeholder et minimum af teori til fordel for realistiske øvelser.

I dette kursus, er der en førstehjælpsbog inkluderet i prisen.

Varighed: 7 timer

Maks. 16 deltagere

Pris: 550 kr. per deltager (inklusiv moms)

Bestil kursus, ring 40 47 84 27

Her kan du læse den gældende uddannelsesplan fra Dansk Førstehjælpsråd om Medborgerførstehjælp.