Førstehjælp i naturen


Kurset henvender sig til alle, der færdes meget i naturen. Som eksempel kan nævnes personale fra naturbørnehaver, naturfriskoler og efterskoler med friluftaktiviteter. Desuden lystfiskere, jægere, orienteringsløbere og andre, som bevæger sig langt fra befærdet vej.

Som udgangspunkt afvikles hele kurset i naturen. Undervisningen er praksisnær med situationsøvelser og små gruppeopgaver, kombineret med kortvarige, teoretiske oplæg i felten.

Kurset målrettes altid det aktuelle hold og de aktiviteter gruppen normalt laver. Emnerne fastlægges i fællesskab, forud for afvikling af kurset. Herunder er listet forslag til emner:

 • Psykisk førstehjælp
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Førstehjælpen ved blødninger
 • Forbrændinger
 • Hypotermi/hypertermi (underafkøling/overophedning)
 • Hugormebid, bi/hvepsestik (allergi), skovflåter
 • Knoglebrud, herunder (skal/skal ikke) flytning af tilskadekommen til farbar vej
 • Førstehjælpen til følgerne af diverse sygdomme (blodprop, sukkersyge, epilepsi)
 • Faldulykker
 • Drukning
 • Forstuvning

Hvis kurset afvikles i forlængelse af kurset Førstehjælp ved hjertestop, kan øvelser i naturen, hvor hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter anvendes, sagtens tænkes ind som repetition.

Kurset Førstehjælp i naturen er et særligt kursus, sammensat af Nordjysk førstehjælp.

Varighed: 4 timer

Maks. 16 deltagere

Pris: 395 kr. per deltager (inklusiv moms)

Bestil kursus, ring 40 47 84 27