Borgerforeninger


Mange borgerforeninger, beboerforeninger og pensionistforeninger vælger at arrangere førstehjælpskursus, som afholdes i det lokale forsamlingshus, medborgerhus eller aktivitetscenter.

“Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer plus pauser) og “Medborgerførstehjælp” (7 timer plus pauser) er de mest populære kurser. Se mere på forsiden eller i kursus kataloget.

Kurserne afvikles i dag/aften timer eller i weekender.