Opdateringsuddannelser


Du kan vælge mellem Førstehjælp ved hjertestop eller Livreddende førstehjælp.

Begge opdateringsuddannelser varer 3 timer.

Begge kurser indeholder et minimum af teori til fordel for realistiske øvelser.

Førstehjælpskurser bør opdateres hvert andet år.

Du kan læse mere om opdateringsuddannelserne i de to link længere nede. Kontakt os gerne for yderligere information omkring reglerne om opdateringsuddannelser.

Varighed: 3 timer

Maks. 16 deltagere

Pris: 395 kr. per deltager (inklusiv moms)

Bestil kursus, ring 40 47 84 27

Her kan du læse de gældende uddannelsesplaner med opdateringsuddannelserne fra Dansk Førstehjælpsråd.

Opdateringsuddannelse Førstehjælp ved hjertestop

Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp